Penampilan posting dalam arsip lawas samawa

MEMBEDAH LAWAS SAMAWA

February252013
Lawas adalah Seni Sastra yang sangat menonjol ditengah kehidupan masarakat. Bagi Tau Samawa Lawas ; bukanlah sekedar seni sastra, namun Lawas juga sebagai bentuk media hiburan yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. Lawas ini diwariskan dan diturunkan dalam bentuk lisan oleh leluhur orang Sumbawa. Lawas juga menjadi sumber dari segala sumber seni. Ia bisa dilantunkan kedalam berbagai bentuk seni, misalnya, Seni... [Baca selengkapnya]

LAWAS SUMBAWA ; LAWAS RELIGI

February072013
PAMUJI TENTU KO NENE ATE MIKIR KO AKHERAT NO SI BAU TU KAMAENG BARIMUNG AMAL KE TAKIT ADA PANG KITA BAJELE BOLA KE KITAB RAMADA MANA SI ADA PANG KITA PANG KITAB BOE MO NEMPAS SANOMPO ANUNG TU PUJI TANANG ULIN KE NENE NA KE SANGKA NO KAMILIN SUSA KE DIRI PARANA PATIT SI MANA KAMILIN PARANA NO MONDA KUASA ADA PANG KITA PANUNAS PALANGAN SAKIT DO TUTU BALONG PAHAM NA MANGAKU API PANAS NONDA JANGKA KAPENO ULEN... [Baca selengkapnya]

LAWAS SUMBAWA 'SYUKUR'

January252013
ThumbnailKu Samula Ke Salam Maris Ayap Rasa Sukur Ko NENE’ Rabbul Izzati Lawas Ku Ta We Sia Ee Tutir Luk Tanang Samawa’ Lema Sama Mo Tu Paham Lamin Tu Ape Ko Sajarah Tana’ Samawa’ Gila Ee Siong Tana’ Ka Tu Pungka Dunung Sapuan Mo Ada Nomonda Tau Ka Catat Pida Umir Mo Kira Na Menan Si Luk Ke Budaya Sapuan Tenris Ano Ta Tumung Baseli Ke Balong Budaya Dadi Mo Adat Daru Telas Tu Samawa’ Dasar Islam... [Baca selengkapnya]

LAWAS ANDRA TALIANK

January052013
*SANTURET ANDI*
Andi balongku intan e
ta nya aku sandro ate
bawa medo ke rasate

Me dalap su ka mu selam
ta nya medo pasamogang
lema mu ngompal ke aku

me panyang puin rasate
ku bawa gagala belo
tu jajuk untung barema

me jangka belo panotang
nonda balat ya ku datang
jangka tunung sopo galang

 
Kembali ke Atas